พิธี 999,999 ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โดย นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย (ชมคลิป)


พิธี 999,999 ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โดย นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณาจารย์และนักศึกษา ถวายความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Author : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น