การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นชิงเงินรางวัล “The 1st NETC Line Tracking Robot Contest”


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้จัดการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นชิงเงินรางวัล “The 1st NETC Line Tracking Robot Contest” ช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ด้วยนะครับ (รายการนี้สามารถเข้าร่วมได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดการแข่งขัน

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญเข้าร่วม

The 1st NETC Line Tracking Robot ContestAuthor : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น