กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 ชุดที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559แสดงความคิดเห็น