โครงการแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน


โครงการแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น