พิธีมอบถ้วยรางวัล ประกวดวงโยธวาทิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560


พิธีมอบถ้วยรางวัล ประกวดวงโยธวาทิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 วงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารวมแข่ง ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภท เดินพาเหรด และ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เครื่องกระทบดีเด่น และ นักแสดงประกอบดีเด่น

 Author : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น