พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ดร.สายัณห์ ผาน้อย มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น #จัดทำโดยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น #เรียนจริงทำจริง #เทคโนภาคฯ

โพสต์โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บน 15 มิถุนายน 2017

 

 แสดงความคิดเห็น