การประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


ตัวแทนแต่ละสาขาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วม ประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี อาหารในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตารางในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, เด็ก, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังรับประทาน, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ อาหารในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ อาหารในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็กในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี 4 คนในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้มในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็กในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, กำลังรับประทาน, เด็ก และ ตารางในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ ตารางในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้งAuthor : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น