กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียม […]

เลิกเรียนแล้ว เข้าแถวกลับกันนะครับ

ต้องขอชื่นชมคณาจารย์ที่ร่วมดูแลและนักศึกษาที่ร่วมสร้างระเบียบวินัยภายในสถานศึกษา ซึ่งมีบุคลากรภายนอ […]

11 ธ.ค. 58 วงโยธวาทิต วิลัยภาคฯลฯ บรรเลงเพลงสาวอีสานรอรัก

11 ธ.ค. 58 วงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรเลงเพลงสาวอีสานรอรัก ทำเอาท่านพ่อเมื […]

การออกแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ

การออกแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เรียนอาชีวะที่ดี มีงานทำต้องเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนดลยีภาคตะวัน […]