Author name: Netc01

นักเรียนทุนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล U16 ปฐมนิเทศเข้าหอพักนักกีฬา

สวัสดีเด็กช่าง นักเรียนทุนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล U16 ปฐมนิเ …

นักเรียนทุนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล U16 ปฐมนิเทศเข้าหอพักนักกีฬา Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »