Author name: มงคลชัย คงคาชาติ

ร่วมแข่งขัน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (อวท.)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไ …

ร่วมแข่งขัน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (อวท.) Read More »

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เ …

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ. Read More »

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน Free Wifi ภายในวิทยาลัย สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่าย ICT ตัวอย่างการ Log in การเข้าใช้ …

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน Free Wifi ภายในวิทยาลัย สำหรับนักเรียน นักศึกษา Read More »

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก

26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก Read More »

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

“ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหม …

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น Read More »