Author name: webmaster

มูลนิธิยกระดับการศึกษา จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับ ร.ร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่

วิทยาลัยเทคโนโยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการส่งเสริม …

มูลนิธิยกระดับการศึกษา จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับ ร.ร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ Read More »

มูลนิธิยกระดับการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ณ ร.ร.เทศบาลวัดกลาง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 มูลนิธิยกระดับการศึกษา ร่วมกับว …

มูลนิธิยกระดับการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ณ ร.ร.เทศบาลวัดกลาง Read More »

นายก อวท.วิทยาลัยฯ ปี 66 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์ อวท.จังหวัดขอนแก่น

มื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะดำเนินการ อวท.ประจำปีกา …

นายก อวท.วิทยาลัยฯ ปี 66 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์ อวท.จังหวัดขอนแก่น Read More »

คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภา …

คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Read More »

ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 1/65 จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา

ขอแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคต …

ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 1/65 จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา Read More »

นักศึกษาเทคโนภาคฯ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565

ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ใ …

นักศึกษาเทคโนภาคฯ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 Read More »