Author name: webmaster

นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦𝗦 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟐𝟎𝟐𝟐

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียน – นั …

นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦𝗦 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟐𝟎𝟐𝟐 Read More »

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 15 / …

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3) Read More »

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 14 / …

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2) Read More »

ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ฉบับที่ 1

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ / …

ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ฉบับที่ 1 Read More »

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษาปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหา …

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษาปี 2565 Read More »

เทคโนภาคฯ เปิดบ้านฐานวิชาชีพ ต้อนรับน้องๆ ทั้ง 3 โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สัมผัสบรรยากาศการเรียนสายอาชีพ จากสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยี …

เทคโนภาคฯ เปิดบ้านฐานวิชาชีพ ต้อนรับน้องๆ ทั้ง 3 โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สัมผัสบรรยากาศการเรียนสายอาชีพ จากสถานที่จริง Read More »

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ศูนย์ทดสอบ เทคโนภาคฯ เปิดการทดสอบฯ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

วันที่ 10 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น …

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ศูนย์ทดสอบ เทคโนภาคฯ เปิดการทดสอบฯ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 Read More »

มอบวุฒิบัตรและอาร์ม หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำ …

มอบวุฒิบัตรและอาร์ม หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »