Author name: webmaster

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน& …

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ครูเทคโนภาคฯ เข้ารับการอบรมผู้ทดสอบ มฝร. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจ …

ครูเทคโนภาคฯ เข้ารับการอบรมผู้ทดสอบ มฝร. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น Read More »