ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2565 16-24 มี.ค. 2566 : : เปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน(ทั่วไป) สำหรับ นศ.ปัจจุบัน หรือ นศ.ตกค้าง ที่ต้องการแก้ไขผลการเรียน-ปรับผลการเรียน หรือ นศ.เทียบโอน ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร สถานที่ : ห้องฝ่ายวิชาการ เวลา : 08.30-15.00 น. เริ่มเรียน 3 เม.ย.-12 พ.ค. 2566 16-17 มี.ค. 2566 : : เปิดลงทะเบียน สอบแก้ตัว (0) สำหรับ นศ.ระดับ ปวช. สถานที่ : ห้องฝ่ายวิชาการ เวลา : 08.30-15.00 น. วันสอบ 20 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566 : : วันสิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ผลการเรียนเป็น ม.ส. ...
Read More
ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2565 16 มี.ค. 2566 :: ประกาศผลการเรียน (ดูได้จากระบบ SISA Cloud คลิกที่ลิงก์ http://netc.sisacloud.com/ หรือ Scan QR Code) 31 มี.ค. 2566 :: นศ. ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รับ รบ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย) ที่ อ.ที่ปรึกษา 20-21 เม.ย. 2566 :: รับ Transcript (ระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 ฉบับภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตร สถานที่ : ห้องสำนักทะเบียน-วัดผล อาคาร 10 ชั้น 1 (ฝั่งด้านหลังตึกอำนวยการ ชั้น 1) เวลา 08.30-16.00 น. ...
Read More
เปิดรับสมัคร-คัดเลือก “ทุนเครือข่าย” เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ม.ภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร-คัดเลือก “ทุนเครือข่าย” เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ม.ภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและคัดเลือก "ทุนเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของทางมหาวิทยาลัย สามารถขอใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 ได้ในระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 นี้ ณ งานแนะแนว ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น รายละเอียดประกาศและหลักเกณฑ์การให้ทุน : https://drive.google.com/file/d/1amNgMo3m0RmHyxlZ07ZTP2G5XKzw-HBQ/view?usp=sharing ...
Read More
นักกีฬาฟุตซอล ชุด 18ปี เทคโนภาคฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | รายการฟุตซอลเทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19

นักกีฬาฟุตซอล ชุด 18ปี เทคโนภาคฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | รายการฟุตซอลเทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19

...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตซอล ชุด 17 ปี เทคโนภาคฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการฟุตซอลเทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตซอล ชุด 17 ปี เทคโนภาคฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการฟุตซอลเทศบาลนครขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 19

...
Read More
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” เนื่องในโครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สมัครเข้าร่วมโครงการ : วันนี้-14 ก.พ.66 กำหนดส่งผลงาน : 21 ก.พ.66 ประกาศผลและมอบรางวัล : 23 ก.พ.66 กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct ...
Read More
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ร่วมแข่งขัน “เชฟกระทะไฟฟ้า” ในวันชมรมคนรักกิจกรรม 2565

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ร่วมแข่งขัน “เชฟกระทะไฟฟ้า” ในวันชมรมคนรักกิจกรรม 2565

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขัน "เชฟกระทะไฟฟ้า (เมนูเด็ดของเด็กหอ)" ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 รับผิดชอบโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นการแข่งขัน ประเภททีมละ ไม่เกิน 3 คน 📅สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้-14 ก.พ.66 📅แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศรางวัล : 23 ก.พ.66 กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน : ...
Read More
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตราคุณสมบัติตามวิทยาลัยกำหนด- ผู้รับสัมภาษณ์จบปริญญาตรี ตามวุฒิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเว็บไซด์ได้- มีพื้นฐานด้าน ICT- มีความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ Server- สามารถปฏิบัติงานพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้- หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเปิดรับสมัคร วันนี้-13 มกราคม 2566วันสอบคัดเลือก 17 มกราคม 2566ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 มกราคม 2566 ...
Read More
ประกาศ วิทยาลัยฯ ปิดสถานศึกษาในรูปแบบการเรียน Onsite เนื่องด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยฯ ปิดสถานศึกษาในรูปแบบการเรียน Onsite เนื่องด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 21/2565เรื่อง ปิดสถานศึกษาในรูปแบบการเรียน Onsite เนื่องด้วยเหตุพิเศษ ...
Read More