ประกาศวิทยาลัย

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 15 / …

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3) Read More »

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 14 / …

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2) Read More »

ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ฉบับที่ 1

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ / …

ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ฉบับที่ 1 Read More »

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ศูนย์ทดสอบ เทคโนภาคฯ เปิดการทดสอบฯ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

วันที่ 10 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น …

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ศูนย์ทดสอบ เทคโนภาคฯ เปิดการทดสอบฯ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 Read More »

MOU เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ระหว่าง เทคโนภาคฯ และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนว …

MOU เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ระหว่าง เทคโนภาคฯ และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84 Read More »

ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโล …

ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Read More »

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม โดยมูลนิธิยกระดับกา …

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา Read More »

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที …

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »