กิจกรรมวิทยาลัย

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ

วันนี้ (8 ธ.ค. 2566) คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออ …

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ Read More »

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “รับมืออย่างไร? ไม่เป็นเหยื่อ…ภัยทางการเงิน” ณ หม่องเฮียนฮู้ แบงก์ชาติ สาขาภาคอีสาน

วันนี้ (7 ธ.ค. 2566) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภา …

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “รับมืออย่างไร? ไม่เป็นเหยื่อ…ภัยทางการเงิน” ณ หม่องเฮียนฮู้ แบงก์ชาติ สาขาภาคอีสาน Read More »

กิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะดำเนินงานชมรมวิชาชีพก …

กิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต อวท.วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก 2566

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมวิชาชีพช่างกล …

ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต อวท.วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก 2566 Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566

วันนี้ (28 พ.ย. 2566) ตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน นัก …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566 Read More »

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566

วันนี้ (19 พ.ย. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุ …

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันที่สอง

วันนี้ (17 พ.ย. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง …

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันที่สอง Read More »

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันแรก

วันนี้ (16 พ.ย. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง …

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันแรก Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีถวายสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช (วันคล้า …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีถวายสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ Read More »