ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2560

ผู้อำนวยการ นายสมใจ คงคาชาติและตัวแทนคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น […]

คณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8/10/2560 คณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลาง ต.ใ […]

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่๙๘ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชริน […]

ตัวแทนคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ตัวแทนคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดกรณีการคัดค้านการตั […]

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ […]

ค่ายปฎิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค่ายปฎิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการแสงธรรมนำ […]

โครงการ กยศ.รวมใจ ปั่นโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ กยศ.รวมใจ ปั่ […]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

โครงการคลินิกคูณธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายเทียนพ […]