เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ รุ่นที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2566 คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริ …

เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ รุ่นที่ 7 Read More »