วิทยาลัยเทคโนภาคฯ และชุมชนเทคโนภาค ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเขตชุมชน โดยเทศบาลนครขอนแก่น

วันนี้ (21 มี.ค. 2566) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศ …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ และชุมชนเทคโนภาค ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเขตชุมชน โดยเทศบาลนครขอนแก่น Read More »