เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เข้ารับการตรวจการใช้เงินอุดหนุนฯ จาก สอจ.ขอนแก่น

9 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เ …

เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เข้ารับการตรวจการใช้เงินอุดหนุนฯ จาก สอจ.ขอนแก่น Read More »