เทคโนภาคฯ จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

เทคโนภาคฯ จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

วันนี้ (12 ม.ค.2566) เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในการขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ และได้มีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา นำสิ่งของจากการร่วมทำบุญตักบาตรส่วนหนึ่งไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและศาสนสถาน ได้แก่ 1.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2.โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 3.วัดกลาง (เมืองเก่า) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 📸คลังรูปภาพกิจกรรม : ...
Read More