เทคโนภาคฯ ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (27 ก.ค. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง …

เทคโนภาคฯ ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 Read More »