ทุนนาฏศิลป์

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉีย …

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84 Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเ …

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ 2565 Read More »

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภ …

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ Read More »

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม โดยมูลนิธิยกระดับกา …

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวัน …

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »