กิจกรรม Mini Open House 2022 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

กิจกรรม Mini Open House 2022 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2022 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น “สายอาชีพที่ชอบ สาขาวิชาที่ใช่” โดยต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากทั้ง 8 โรงเรียน ได้แก่ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   ภายในกิจกรรมเปิดบ้าน น้องๆ นักเรียนจะได้พบกับฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนสายอาชีพจากสถานที่จริง เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจวางแผนศึกษาต่อในอนาคตและค้นหาความชื่นชอบที่มีต่อสายอาชีพสำหรับน้องๆมัธยม ...
Read More
มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิยกระดับการศึกษา ได้ออกบริการสอนอาชีพระยะสั้น ให้กับน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เพื่อให้น้องๆได้ทดลองเรียนเพื่อทราบถึงความชอบด้านสายอาชีพของตน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างดี ...
Read More
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ 2565

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันสำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นได้มีพิธีรอดธง และเข้าสู่พิธีเปิดเป็นลำดับถัดไป ซึ่งหลังจากดำเนินพิธีเปิดได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆจากทางวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ที่สำคัญประกอบไปด้วยกิจกรรมร้องเพลงต้อนรับน้องเข้าสถาบันจากตัวแทนรุ่นพี่ การแสดงรำเรียกขวัญ กิจกรรมผูกแขนรับขวัญน้อง กิจกรรมการแข่งขันพลังความสามัคคีความมีระเบียบวินัย (กิจกรรมการแข่งขันสันทนาการโต้วาที) กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพลังความสามัคคี และสิ้นสุดด้วยการมอบความสุขความสนุกสนานผ่านเสียงเพลงกับการเซอร์ไพรส์ “รถแห่” ในช่วงท้ายของกิจกรรมวันนี้ ...
Read More
มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ

มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าจัดกิจกรรมสอนวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษา โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนรู้และสัมผัสกับการเรียนด้านสายอาชีพมากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการตั้งเป้าหมายด้านการศึกษาและเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดทักษะความสามารถด้านวิชาชีพพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ...
Read More
เทคโนภาคฯ ขอนแก่นคว้ารางวัล การเขียนแผนธุรกิจ

เทคโนภาคฯ ขอนแก่นคว้ารางวัล การเขียนแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันจากหลากหลายสถานศึกษาทั่วภาคอีสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นของทางวิทยาลัยฯ ...
Read More
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิยกระดับการศึกษา มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมดี แต่ฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษานำไปประกอบอาชีพและ "เป็นคนดีสู่สังคม" นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 004/2565สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ...
Read More

บริการชุมชน-สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรม จิตอาสาบริการชุมชนและสถานศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯได้ส่งตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนนึงในแนวทางที่วิทยาลัยฯ ตั้งมั่นเพื่อช่วยเหลือสังคม ...
Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีประธานในพิธี ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามมาตรการที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นให้แนวทางและข้อปฏิบัติไว้ทุกกระบวนการ โดยในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจากเดิมที่ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B มาเป็นรูปแบบ New Normal พื้นที่เปิดครั้งแรก ภายในโดมอเนกประสงค์ ...
Read More