ขอเชิญชวน ชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น เลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ’67

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร …

ขอเชิญชวน ชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น เลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ’67 Read More »