ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน-วัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2565 16 มี.ค. 2566 :: ประกาศผลการเรียน (ดูได้จากระบบ SISA Cloud คลิกที่ลิงก์ http://netc.sisacloud.com/ หรือ Scan QR Code) 31 มี.ค. 2566 :: นศ. ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รับ รบ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย) ที่ อ.ที่ปรึกษา 20-21 เม.ย. 2566 :: รับ Transcript (ระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 ฉบับภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตร สถานที่ : ห้องสำนักทะเบียน-วัดผล อาคาร 10 ชั้น 1 (ฝั่งด้านหลังตึกอำนวยการ ชั้น 1) เวลา 08.30-16.00 น. ...
Read More