พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

วันที่ 3 มี.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 46 ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 โดยมี นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในพิธี บรรยากาศภายในวิทยาลัยตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยบรรยากาศความประทับใจ โดยมีผู้ปกครอง ญาติ และบุคคลสนิทของนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง YouTube และได้จัดเตรียมจอ LED เพื่อบริการให้กับผู้ปกครองและทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีได้รับสดการถ่ายทอดสดภายในโดมอเนกประสงค์ รวมถึงได้จัดเตรียมน้ำดื่มฟรีไว้คอยบริการอีกด้วย รับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ย้อนหลัง (เลื่อนลงด้านล่างสุด) ...
Read More