เปิดรับสมัคร-คัดเลือก “ทุนเครือข่าย” เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ม.ภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร-คัดเลือก “ทุนเครือข่าย” เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ม.ภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและคัดเลือก "ทุนเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของทางมหาวิทยาลัย สามารถขอใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 ได้ในระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 นี้ ณ งานแนะแนว ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น รายละเอียดประกาศและหลักเกณฑ์การให้ทุน : https://drive.google.com/file/d/1amNgMo3m0RmHyxlZ07ZTP2G5XKzw-HBQ/view?usp=sharing ...
Read More