กิจกรรมกีฬาสีภายใน เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกีฬาสีภายใน เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 กีฬาสีภายในในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กีฬาสี รักษ์โลก" เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดขยะ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน อาทิ การนำวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมกีฬาสีปีที่ผ่านมานำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ...
Read More