วิทยาลัยเทคโนภาคฯ

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ

วันนี้ (8 ธ.ค. 2566) คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออ …

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566

วันนี้ (28 พ.ย. 2566) ตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน นัก …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566 Read More »

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566

วันนี้ (19 พ.ย. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุ …

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566 Read More »

โครงการค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันนี้ (10 ต.ค. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุ …

โครงการค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2566 Read More »

ทุนการศึกษา และ สิทธิพิเศษ Dek67 สมัครเรียน NET College (วิทยาลัยเทคโนภาคฯ)

ทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษ สำหรับ Dek67 เรียนสายอาชีพ กับ …

ทุนการศึกษา และ สิทธิพิเศษ Dek67 สมัครเรียน NET College (วิทยาลัยเทคโนภาคฯ) Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา

26 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่ว …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา Read More »

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วม MOU ความร่วมมือทางวิทยาลัยระหว่างสถา

26 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ …

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วม MOU ความร่วมมือทางวิทยาลัยระหว่างสถา Read More »