ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะว […]

ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น Read More »