พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ที่ผ่านมา 11 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉีย …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 Read More »