กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 4 มิ.ย. 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 โดยการนำของผู้อำนวยการ นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในการร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนในด้านการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงได้มีตัวแทนรุ่นพี่จาก คณะดำเนินงาน อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มาร่วมดำเนินกิจกรรมนันทนาการในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน.#วิทยาลัยเทคโนภาคฯ #เทคโนภาคฯขอนแก่น #NETcollege #ปฐมนิเทศ #นักศึกษาใหม่ #เด็กใหม่ #dek67 #อวท #ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ...
Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

วันที่ 3 มี.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 46 ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 โดยมี นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในพิธี บรรยากาศภายในวิทยาลัยตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยบรรยากาศความประทับใจ โดยมีผู้ปกครอง ญาติ และบุคคลสนิทของนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง YouTube และได้จัดเตรียมจอ LED เพื่อบริการให้กับผู้ปกครองและทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีได้รับสดการถ่ายทอดสดภายในโดมอเนกประสงค์ รวมถึงได้จัดเตรียมน้ำดื่มฟรีไว้คอยบริการอีกด้วย รับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ย้อนหลัง (เลื่อนลงด้านล่างสุด) ...
Read More
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมลูกเสือในครั้งนี้ เป็นการเข้าค่ายในลักษณะแบบ "Day Camp" หรือไป-กลับ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิดฯ กิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมฐานผจญภัยภายในการเข้าค่าย เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม ให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น ในชาติ และในชุมชนระหว่างนานาชาติ ตามจุดมุ่งประสงค์ของขบวนลูกเสือ ...
Read More
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรมฯ 2565

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรมฯ 2565

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 โดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประกวดขึ้น "เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการออม ผ่านการถ่ายทอดโดยใช้ศิลปะการภาพวาด" โดยมีนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งได้ผ่านการพิจาณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ 2 วันด้วยกัน ได้แก่ การพิจารณาให้คะแนนภาพที่เข้าประกวด ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) ,องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน) ,การให้สีสัน (20 คะแนน) ,ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) ในวันที่ 22 ก.พ. 2566 และพิจารณาการให้คะแนนในส่วนของ เนื้อหาสาระของภาพ ประกอบด้วย เนื้อหาจากภาพ (10 คะแนน) และการนำเสนอแนวคิดภาพ (10 คะแนน) ตัดสินและประกาศผลในวันที่ 23 ก.พ. 2566 โดยได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ : นางสาวมาริณี ต่อโชติ สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวญาณพันธ์ เต้บำรุง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 300 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายสุกิจ โคตรฮุย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 200 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 4.รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมสมุดโน๊ต - นางสาวเปรมศินี ถากง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 - นางสาวลลิดา กิ่งจอหอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.1 - นางสาวกุลนัดดา ฝากเซียงซา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.1 - นางสาววันวิสาข์ ชัยบุญ สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3 - นายวิสิทธิ์ โฮมละคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.2 หลังจากการประกวด ภาพผลงานผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะถูกจัดแสดงไว้ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้ชมผลงานภาพต่อไป ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ : http://bit.ly/3IRTMyK กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct ...
Read More
วันชมรมคนรักกิจกรรม และประกวดโครงงาน (Project) ปีการศึกษา

วันชมรมคนรักกิจกรรม และประกวดโครงงาน (Project) ปีการศึกษา

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม "โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนาย ธรรมรัตน์ จงเจริญสุข นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงแรก หลังพิธีเปิด ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่ได้เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ" ได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค และระดับชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 3 “เป็นผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” กิจกรรมภายใน ได้มีการจัดนิทรรศการโครงงาน (Project) และสิ่งประดิษฐ์ ของชมรมวิชาชีพต่างๆ ,กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ,กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร “เชฟกระทะไฟฟ้า” ,กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ,การให้ข้อมูลจัดหางานบนบอร์ดตลาดนัดแรงงาน และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง ...
Read More
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” เนื่องในโครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สมัครเข้าร่วมโครงการ : วันนี้-14 ก.พ.66 กำหนดส่งผลงาน : 21 ก.พ.66 ประกาศผลและมอบรางวัล : 23 ก.พ.66 กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct ...
Read More
เด็กช่างฯ เทคโนภาคฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

เด็กช่างฯ เทคโนภาคฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ "การต่อวงจรดิจิทัล นับเลข 2 หลัก" ...
Read More
เทคโนภาคฯ สอนอาชีพน้อง ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เทคโนภาคฯ สอนอาชีพน้อง ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในครั้งนี้ ในการสอนทักษะอาชีพครั้งนี้ มีการสอนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเรา ,ทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ,ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว ,โมเดลแบบบ้านในฝัน ,การบำรุงรักษาจักรยานยนต์เบื้องต้น ,แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น และหุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี คลังภาพกิจกรรม : ...
Read More
มูลนิธิยกระดับการศึกษา จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับ ร.ร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่

มูลนิธิยกระดับการศึกษา จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับ ร.ร.ชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่

วิทยาลัยเทคโนโยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดย มูลนิธิยกระดับการศึกษา ให้กับโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้การตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 7 หลักสูตรการเรียนการสอนได้แก่ หุ่นยนต์เบื้องต้น แผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตรเบื้องต้น การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น โมเดลแบบบ้านในฝัน ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยสไตล์เรา ...
Read More
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

✈️"สายการเรียน เทคโนภาคฯ ขอนแก่น"พร้อมพาผู้เรียนทุกคน ทะยานไปสู่…โอกาสและความสำเร็จทางการศึกษา🎓#เปิดสอนหลักสูตร✅ปวช. รอบปกติ (หลักสูตร 3 ปี เรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์)✅ปวส. รอบปกติ (หลักสูตร 2 ปี เรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์)✅ปวส. ทวิภาคี (เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี ที่สถานประกอบการ)✅ปวส. รอบบ่าย (หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์)DEK66 จองที่นั่ง(เรียน) ได้แล้ววันนี้✨พร้อมพบกับโปรโมชั่น-ทุนการศึกษามากมาย📌รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร : https://sites.google.com/netc.ac.th/admission-netc 👉สมัครแบบ Online ได้ทุกวันเวลาInbox เพจนี้ได้เลย!!หรือสมัครง่ายๆ ผ่าน Line OA : https://bit.ly/3G55WjJDirect IG : www.instagram.com/net_khonkaen 👉สมัครแบบ Walk In ที่วิทยาลัยณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-16.00 น.📍พิกัด : https://bit.ly/location_NETC_KK ...
Read More