เด็กช่างฯ เทคโนภาคฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

เด็กช่างฯ เทคโนภาคฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ "การต่อวงจรดิจิทัล นับเลข 2 หลัก" ...
Read More