สายสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง

ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากโทรศัพท์ของวิทยาลัย ไม่สามารถใช้ …

สายสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง Read More »