วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีถวายสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช (วันคล้า …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีถวายสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ Read More »