MOU

สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ส่งเสริม นศ.ปวส.ปีที่ 1 เรียนฟรี 4 เดือน ใครก็เรียนได้ ไม่ต้องรอให้จบก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้!

วันนี้ (4 ต.ค. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเ …

สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ส่งเสริม นศ.ปวส.ปีที่ 1 เรียนฟรี 4 เดือน ใครก็เรียนได้ ไม่ต้องรอให้จบก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้! Read More »

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วม MOU ความร่วมมือทางวิทยาลัยระหว่างสถา

26 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ …

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วม MOU ความร่วมมือทางวิทยาลัยระหว่างสถา Read More »