NET College

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ

วันนี้ (8 ธ.ค. 2566) คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออ …

คณะครู วิทยาลัยเทคโนภาคฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคฯ Read More »

กิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะดำเนินงานชมรมวิชาชีพก …

กิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566

วันนี้ (28 พ.ย. 2566) ตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน นัก …

วิทยาลัยเทคโนภาคฯ – ม.ภาคฯ ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2566 Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ “เด็กวิทยาลัยเทคโนภาคฯ” คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะ จ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับ “เด็ก วิทยาลัยเทคโนภาคฯ&#8221 …

ขอแสดงความยินดี กับ “เด็กวิทยาลัยเทคโนภาคฯ” คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะ จ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 Read More »

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566

วันนี้ (19 พ.ย. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุ …

คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ คุณธีระ บัณฑรวรรณ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ-ม.ภาคฯ-ไพร์ม ประธานกฐิน ณ วัดกลาง ประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันที่สอง

วันนี้ (17 พ.ย. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง …

กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันที่สอง Read More »

โครงการค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันนี้ (10 ต.ค. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุ …

โครงการค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2566 Read More »

สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ส่งเสริม นศ.ปวส.ปีที่ 1 เรียนฟรี 4 เดือน ใครก็เรียนได้ ไม่ต้องรอให้จบก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้!

วันนี้ (4 ต.ค. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเ …

สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ส่งเสริม นศ.ปวส.ปีที่ 1 เรียนฟรี 4 เดือน ใครก็เรียนได้ ไม่ต้องรอให้จบก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้! Read More »