ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2565

📌ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2565

✅16-24 มี.ค. 2566 : : เปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน(ทั่วไป)

👉สำหรับ นศ.ปัจจุบัน หรือ นศ.ตกค้าง ที่ต้องการแก้ไขผลการเรียน-ปรับผลการเรียน หรือ นศ.เทียบโอน ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร

👉สถานที่ : ห้องฝ่ายวิชาการ เวลา : 08.30-15.00 น.

👉เริ่มเรียน 3 เม.ย.-12 พ.ค. 2566

✅16-17 มี.ค. 2566 : : เปิดลงทะเบียน สอบแก้ตัว (0) สำหรับ นศ.ระดับ ปวช.

👉สถานที่ : ห้องฝ่ายวิชาการ เวลา : 08.30-15.00 น.

👉วันสอบ 20 มี.ค. 2566

✅27 มี.ค. 2566 : : วันสิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ผลการเรียนเป็น ม.ส.