กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมประภากร 2 ชั้น 5 อาคาร 8B โดยได้รับเกียรติวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจและมีองค์ความรู้ด้านสารเสพติด และโทษจากสารเสพติดเมื่อมีการเสพสารเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกาย รวมถึงโทษคดีทางกฎหมายเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น