กิจกรรม Mini Open House 2022 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2022 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น “สายอาชีพที่ชอบ สาขาวิชาที่ใช่” โดยต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากทั้ง 8 โรงเรียน ได้แก่

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

  • โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
  • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

  • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
  • โรงเรียนสนามบิน
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

  ภายในกิจกรรมเปิดบ้าน น้องๆ นักเรียนจะได้พบกับฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนสายอาชีพจากสถานที่จริง เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจวางแผนศึกษาต่อในอนาคตและค้นหาความชื่นชอบที่มีต่อสายอาชีพสำหรับน้องๆมัธยม