มอบวุฒิบัตรและอาร์ม หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบวุฒิบัตรและอาร์ม ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3cVwQlm