เทคโนภาคฯ เปิดบ้านฐานวิชาชีพ ต้อนรับน้องๆ ทั้ง 3 โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สัมผัสบรรยากาศการเรียนสายอาชีพ จากสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ต้อนรับน้องๆ นักเรียน ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “เปิดบ้านฐานวิชาชีพ” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากกิจกรรม “Mini Open House 2022” ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอน จากสถานที่จริง อุปกรณ์การเรียนจริง ด้านสายอาชีพ เพื่อค้นหา passion ที่มีต่อสายอาชีพในตัวเอง โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู นำน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ,โรงเรียนบ้านสะอาด และโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดย ดร.มงคลชัย คงคาชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการสอดแทรกความรู้ทางด้านการเงิน จากตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 4 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นำองค์ความรู้ทางด้านการเงินและเตือนภัยทางการเงินมาสู่เยาวชนไทยอีกด้วย
ต้องขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารทั้ง 3 สถานศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนด้านสายอาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแขวงวิชาชีพที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของนักเรียนในการวางแผนด้านการศึกษาของตนเองในอนาคต
คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/MiniopenHSSL