ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียน 1/2565

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมโครงการ “ค่ายแสงธรรมนำชีวิต สู่เยาวชน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

คลังภาพและวิดีโอกิจกรรม : https://bit.ly/3UuKjR3