กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธ์รัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดวุฒาราม ,บริเวณสะพานลอยข้ามทางถนนมิตรภาพทางแยกหน้าวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
Read More