วันชมรมคนรักกิจกรรม และประกวดโครงงาน (Project) ปีการศึกษา

วันชมรมคนรักกิจกรรม และประกวดโครงงาน (Project) ปีการศึกษา

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม "โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนาย ธรรมรัตน์ จงเจริญสุข นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงแรก หลังพิธีเปิด ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่ได้เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ" ได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค และระดับชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 3 “เป็นผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” กิจกรรมภายใน ได้มีการจัดนิทรรศการโครงงาน (Project) และสิ่งประดิษฐ์ ของชมรมวิชาชีพต่างๆ ,กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ,กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร “เชฟกระทะไฟฟ้า” ,กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ,การให้ข้อมูลจัดหางานบนบอร์ดตลาดนัดแรงงาน และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง ...
Read More