เทคโนภาคฯ สอนอาชีพน้อง ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค […]

เทคโนภาคฯ สอนอาชีพน้อง ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม Read More »